[CEMU] Tổng hợp các phiên bản Cemu và các tool hỗ trợ

cemu
TênVersion Homepage Link Mirror Ghi chú
Cemu1.15.4b (64bit)[Download][GDrive]
Cemu Hook0.5.7.1[Download] [GDrive]
Cemu 1.15.4
phải dùng
version 0.5.7.1
trở lên.
mouse2joystick_CEMU0.4.0.0 [Download] [GDrive]
vJoy2.1.8.39-270518[Download] [GDrive]
ScpToolkit1.6.238.16010[Download] [GDrive]

Download all

GDrive link

Xem thêm: Hướng dẫn giả lập The Legend of Zelda: Breath of The Wild trên PC

Tags:, ,

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *