Tổng hợp các bộ cài đặt Microsoft Office 2016 – 2019

msoffice
Office 2016
Tên Link tải Checksum Version Ghi chú
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.ISO Download CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429 64bit
SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.ISO Download DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280 đang cập nhật 32bit
Office 2019
Tên Link tải Checksum Version Ghi chú
ProPlus2019Retail.img (en-us) Download ea655817332dea96db4f32ed0c6b4c703dbebbea Version 1902, Build 11328.20158, March 12 32bit -64 bit
Professional2019Retail.img (en-us) Download 8a6180043f7f0f3e21c28548b299ec4d3ac120dd Version 1902, Build 11328.20158, March 12 32bit -64 bit
TIP 1
Các bạn xem thêm ở đây để biết cách active nhé
TIP 2
Các bạn xem thêm ở đây để kiểm tra checksum sau khi tải về

Ngoài ra ai cần phiên bản ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, như tiếng Pháp, tiếng Nhật… chẳng hạn thì nhắn để mình up lên nhé.

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *