Ubuntu là một hệ điều hành Linux không còn gì xa lạ đối với chúng ta. Với phiên bản mới nhất hiện nay ở thời điểm bài viết này là 18.04, Ubuntu đã hoàn thiện và gần như có thể làm...