Giới thiệu đến các bạn phần mềm Sublime Text. Trang chủ của hãng để tham khảo: http://www.sublimetext.com/ Sublime Text là một trình soạn thảo văn bản tinh vi cho mã, đánh dấu và văn xuôi. Bạn sẽ thích giao diện người...