Snipping Tool  là một công cụ có sẵn trong Windows 10 nhằm giúp chụp ảnh màn hình thuận tiện, xuất ngay ra các định dạng file ảnh mà không cần cài đặt thêm các phần mềm cồng kềnh nào khác....