Gửi đến các bạn bản Photoshop CS6 Extended Portable chạy trực tiếp không cần cài đặt...