Google Search Console (trước đây là Google Webmaster Tool) là một bộ công cụ SEO được cung cấp bởi Google để giúp tối ưu hoá website của bạn. Tuy nhiên Google chỉ chia sẻ thông tin về website sau khi xác...