Trước khi đi vào chủ đề chính, mình sẽ đi lòng vòng về lịch sử của trang Steam một chút. Mấy tin này thì chắc bạn nào cũng biết rồi, nhưng gọi là cho có bao quát một chút.  Steam, được...