HWID GEN: công cụ kích hoạt bản quyền cho Windows

cuaso

Để active cho HDH Windows 10 LTSC 2019 thì chúng ta cần đến công cụ này thay thế cho tool đã được giới thiệu trong bài viết trước đây nhé (tool đó vẫn dùng được cho bản Win 10 thường, còn LTSC thì không được)

HWID GEN hỗ trợ các phiên bản Windows 10 sau: (chú thích trong < > là hỗ trợ kích hoạt được bằng Hardware ID (HWID) hay KMS 38 năm, hay cả hai đều được.)

 • Core (Home) (N) <HWID/ KMS38™>
 • CoreSingleLanguage (N) <HWID/ KMS38™>
 • Professional (N) <HWID/ KMS38™>
 • ProfessionalEducation (N) <HWID/ KMS38™>
 • ProfessionalWorkstation (N)<HWID/ KMS38™>
 • Education (N)<HWID/ KMS38™>
 • Enterprise (N)<HWID/ KMS38™>
 • EnterpriseS  (N) 2015 <HWID>
 • EnterpriseS (N) 2016 <HWID/ KMS38™>
 • EnterpriseS  (N)  <KMS38™>
 • ServerStandard(Core) (N) <KMS38™>
 • ServerDatacenterCore) (N) <KMS38™>
 • ServerSolution(Core) (N) <KMS38™>

Lưu ý: Bạn cần Add Exclusion cho folder chứa Hwid gen cho Win Defender (hay phần mềm quét virus nào khác) để khỏi bị xoá nhầm. Bạn nên sử dụng Firefox để tải về, tắt tạm thời trình anti-virus và copy file vừa tải vào một thư mục hay ổ đĩa đã được exclusived, nhằm tránh trường hợp file bị mất ngay lúc vừa download xong.

Chương trình rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần chọn ở Work Mode là HWID hay KMS38.

hwid1

Với Windows LTSC 2019 bạn chọn chế độ Work Mode là KMS38.

hwid2

Bạn cũng cần Kiểm tra Hash cho file exe sau khi giải nén ra, để phòng ngừa file bị lỗi trong quá trình tải về :

version: 0.62.01

SHA-1: 40779e9f591f0ae04e6967095b4974d04a5f2984
SHA-256: af333dbeab9268398d985eb80c74adfaa84210a7e6222ab3fc1684a73f052ff1
SHA-384: a235cc6557252c76232890fe38098b205448039eddd29c37808c560c9b771a25d8fa4fc0f058cd9bed4e2990ec94e07f
SHA3-224: a4ae4cb97db166222370c3585df4db3c01d553f14cf3d0c18a461fb8
SHA3-256: d984607f3e72ce63e98d0c00a6637b1af2d8332e3a6561e13c6091a70714bf7c

version: 0.61.01

SHA-1: e57bfc3bab0d73275fe77805abea36761eb29529
SHA-256: d550b636b838efe4e91cf3b04ea41e5b831226e74d22e0d66df3efaf4d15d519

Tải về

version: 0.62.01 (mới)

FileUpload Zippyshare FilesPW

version: 0.61.01

FilesPW

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *